מושב גילת:   הרב ליאור ואבישג עבאדה - 052-8027772

מושב מסלול: הרב ישראל ולאה קליינמן - 058-7709090

מושב פטיש:  הרב לוי ויוכי קנטור  -  058-4677770